Handbook of power system engineering

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Yoshihide Hase

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470027428

Ký hiệu phân loại: 621.319 Transmission

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : J. Wiley & Sons, 2007.

Mô tả vật lý: xvii, 548 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 66187

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH