Twitter API : up and running

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kevi Makice

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0596154615

ISBN-13: 978-0596154615

Ký hiệu phân loại: 006.76 Programming

Thông tin xuất bản: Sebastopol : O'Reilly, 2009

Mô tả vật lý: xix, 391 p. : , ill. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66188

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH