Multimedia multiprocessor systems [electronic resource] : analysis, design and management

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Akash Kumar

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 9400700830

ISBN-13: 978-9400700826

ISBN-13: 978-9400700833

Ký hiệu phân loại: 006.7 Multimedia systems

Thông tin xuất bản: Dordrecht ; New York, NY : Springer Science+Business Media B.V., 2011

Mô tả vật lý: xvi, 163 p. : , ill. (some col.)

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66190

Includes bibliographical references (p. 155-160) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH