Solutions manual for Kinetics of catalytic reactions [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: M. Albert Vannice

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0387259732

ISBN-10: 038728690X

ISBN-13: 978-0387259734

ISBN-13: 978-0387286907

Ký hiệu phân loại: 541.395 Catalysis

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Springer Science+Business Media, Inc., 2005.

Mô tả vật lý: 90 p. : , digital ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 66194

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH