The complete idiot's guide to creating an HTML Web page

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul McFedries

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0789707225

Ký hiệu phân loại: 005.72 Data preparation and representation, record formats

Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Que, 1996.

Mô tả vật lý: xviii, 312 p. : , ill. ; , 23 cm. + , 1 computer disk (3 1/2 in.)

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66196

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH