Process development : from the initial idea to the chemical production plant

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: G. Herbert Vogel

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3527310894

ISBN-13: 978-3527310890

ISBN: 9783527605873 (electronic)

Ký hiệu phân loại: 660.28 Specific types of chemical plant and specific activities in chemical plants

Thông tin xuất bản: Weinheim, Germany : Wiley-VCH, 2005

Mô tả vật lý: xiv, 478 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66205

Includes bibliographical references (p. [425]-464) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH