Classics and moderns in economics : essays on nineteenth and twentieth century economic thought

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter D Groenewegen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0415301661

Ký hiệu phân loại: 330.109 Economics

Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, 2003.

Mô tả vật lý: 2 v. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 66214

Includes bibliographical references and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH