Conflict resolution at work for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Vivian Scott

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470536438

ISBN-13: 978-0470536438

Ký hiệu phân loại: 658.3045 Personnel management (Human resource management)

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, 2010

Mô tả vật lý: xx, 336 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66264

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH