Programming iOS 4

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Matt Neuburg

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1449388434

ISBN-13: 978-1449388430

Ký hiệu phân loại: 005.26 Programming for microcomputers

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly Media, Inc., 2011

Mô tả vật lý: xxii, 808 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66282

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH