From idea to app : creating iOS UI, animations, and gestures

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Shawn Welch

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0321765559

Ký hiệu phân loại: 005.26 Programming for microcomputers

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : New Riders, 2011

Mô tả vật lý: viii, 255 p. : , col. ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66286

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH