Field experiments in economics [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jeffrey P Carpenter, Glenn W Harrison, John A List

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0762311746

Ký hiệu phân loại: 330.0724 Economics

Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier JAI, 2005.

Mô tả vật lý: vii, 372 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 66298

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH