Developing Android applications with Adobe AIR

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Véronique Brossier

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1449394825

ISBN-13: 978-1449394820

Ký hiệu phân loại: 005.268 Programming for specific operating systems

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O’Reilly, 2011

Mô tả vật lý: xxiii, 288 p. : , ill. ; , 24 c

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66304

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH