Practical controls : a guide to mechanical systems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Steven R Calabrese

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 082474618X

Ký hiệu phân loại: 629.8 Automatic control engineering

Thông tin xuất bản: Lilburn, Ga. : New York ; Basel : Fairmont Press ; Marcel Dekker, 2003

Mô tả vật lý: xiii, 469 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66305

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH