Bringing yoga to life [electronic resource] : the every day practice of enlightened living

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Donna Farhi

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0061624349

Ký hiệu phân loại: 613.7046 Physical fitness

Thông tin xuất bản: Pymble, NSW ; New York : HarperCollins e-books, 2008.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66328

1. Yoga
Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH