The big book of Noir

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ed Gorman, Martin Harry Greenberg, Lee Server

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0786705744

Ký hiệu phân loại: 791.43 Motion pictures

Thông tin xuất bản: New York : Carroll & Graf, 1998

Mô tả vật lý: ix, 386 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 66337

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH