Introduction to GPS : the Global Positioning System

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ahmed El-Rabbany

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 526.0285 Mathematical geography

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Artech House, 2002

Mô tả vật lý: xv, 176 p. : , ill., maps ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 66350

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH