Dimensions

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jacques Vallee

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0285628593

Ký hiệu phân loại: 001.942 Unidentified flying objects (UFOs)

Thông tin xuất bản: Souvenir Press , 1996

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66382

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH