Master math [electronic resource] : business and personal finance math

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mary Hansen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1435457897

ISBN-13: 978-1435457898

Ký hiệu phân loại: 650.01513 Management and auxiliary services

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Course Technology, 2012

Mô tả vật lý: 1 online resource (xiv, 290 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66453

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH