Asterisk cookbook [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Leif Madsen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1449303822

Ký hiệu phân loại: 004.695 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Sebastopol, Calif. : O'Reilly Media, 2011

Mô tả vật lý: 1 online resource (x, 52 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66454

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH