Spellman's standard handbook for wastewater operators

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Frank R Spellman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1566767415

ISBN: 1566767415 (v. 1)

ISBN-10: 1566768357

ISBN: 1566768357 (v. 2)

ISBN: 1566768357 (v. 3)

Ký hiệu phân loại: 628.3 Sewage treatment and disposal

Thông tin xuất bản: Lancaster, Pa. : Technomic Pub. Co., 1999

Mô tả vật lý: v. <1-3 > : , ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 66473

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH