Sams teach yourself Galaxy Tab in 10 minutes [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James F Kelly

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 013270966X

ISBN-13: 978-0132709668

Ký hiệu phân loại: 006.76 Programming

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Pearson Education, Sams Pub., 2011

Mô tả vật lý: 1 online resource (xii, 161 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66483

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH