MCSD. Analyzing requirements and defining solution architectures study guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ben Ezzel

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0782124313

Ký hiệu phân loại: 005.7 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: San Francico : Sybex, 1999

Mô tả vật lý: 685 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 6651

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH