Economics lab elektronisk ressurs : an intensive course in experimental economics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alessandra Cassar, Daniel Friedman, Reinhard Selten

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0203356845

Ký hiệu phân loại: 330.0724 Economics

Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 2004

Mô tả vật lý: xiv, 233 s. : , ill

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 66642

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH