A history of money elektronisk ressurs : from AD 800

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John F Chown

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0203347065

Ký hiệu phân loại: 332.49 Historical, geographic, persons treatment of money and monetary policy

Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 1994

Mô tả vật lý: ix, 306 s.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 66643

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH