Thế giới vi tính (Tháng 1 kỳ) = PC World Vietnam. 233

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 000 Generalities

Thông tin xuất bản: TP.HCM. : Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí

ID: 66729

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH