Cisco router and switch forensics [electronic resource] : investigating and analyzing malicious network activity

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James Burton, Dale Liu

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 005.8 Data security

Thông tin xuất bản: Burlington, Mass. : Syngress, 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66757

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH