Trump University marketing 101 : how to use the most powerful ideas in marketing to get more customers and keep them

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Donald E Sexton, Donald Trump

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470453079

ISBN-13: 978-0470453070

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons , 2010

Mô tả vật lý: xv, 459 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66768

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH