Molecular Pathology in Clinical Practice [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Adam Bagg, Angela M Caliendo, Vivianna M Deerlin, Karen L Kaul, Debra G. B Leonard

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0387332277

Ký hiệu phân loại: 616.07 Pathology

Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Science+Business Media, LLC, 2007

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66813

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH