Encyclopedia of multimedia technology and networking [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Margherita Pagani

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1605660141

Ký hiệu phân loại: 621.38203 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Information Science Reference, 2009

Mô tả vật lý: p. cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66817

"This publication offers a research compendium of human knowledge related to the emerging multimedia digital metamarket"--Provided by publisher.
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH