Titanium alloys [electronic resource] : Russian aircraft and aerospace applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Valentin N Moiseyev

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0849332737

Ký hiệu phân loại: 620.1 Engineering mechanics and materials

Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor & Francis, 2006.

Mô tả vật lý: 206 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66824

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH