Equilibrium in economics : scope and limits

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Valeria Mosini

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0203086686

Ký hiệu phân loại: 339.5 Macroeconomic policy

Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, 2007.

Mô tả vật lý: xxi, 284 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 66838

Includes bibliographical references and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH