Distributed artificial intelligence [electronic resource] : agent technology and collaborative applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Vijayan Sugumaran

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1605661445

Ký hiệu phân loại: 006.3 Artificial intelligence

Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Information Science Reference, 2009

Mô tả vật lý: p. cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66841

"This book is a catalyst for emerging research in intelligent information, specifically artificial intelligent technologies and applications to assist in improving productivity in many roles such as assistants to human operators and autonomous decision-making components of complex systems"--Provided by publisher.
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH