Bioprocesses and biotechnology for functional foods and nutraceuticals

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: J. Bruce German, Jean-Richard Neeser

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0824747224

Ký hiệu phân loại: 664.024 Manufacturing processes

Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker ; 2004

Mô tả vật lý: xxxii, 449 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66863

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH