Handbook of fruits and fruit processing

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Józse Barta, Y. H Hui

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0813819814

Ký hiệu phân loại: 664 Food technology

Thông tin xuất bản: Ames, Iowa : Blackwell Pub., 2006

Mô tả vật lý: xii, 697 p. : , ill. ; , 27 cm

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 66872

Includes bibliographical references and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH