Friends with benefits [electronic resource] : a social media marketing handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Darren Kyle Barefoot, Julie Lynn Szabo

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: San Francisco, CA : No Starch Press, 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 66878

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH