Projected costs of generating electricity 2010 [electronic resource].

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 333.7932 Land, recreational and wilderness areas, energy

Thông tin xuất bản: Paris : International Energy Agency, Nuclear Energy Agency, Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010

Mô tả vật lý: 215 p. : , col. ill. ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 66880

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH