Pain in childbearing and its control

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rosemary Mander, Jennifer M Tocher

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1405195681

Ký hiệu phân loại: 617.9 Operative surgery and special fields of surgery

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, 2011.

Mô tả vật lý: 212 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66887

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH