Analog Circuits and Systems for Voltage-Mode and Current-Mode Sensor Interfacing Applications [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Andrea De Marcellis, Giuseppe Ferri

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9048198283

Ký hiệu phân loại: 621.381536 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Science+Business Media B.V., 2011

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66904

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH