Encyclopedia of data warehousing and mining [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Wang

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1605660103

ISBN: 9781605660110 (ebk.)

Ký hiệu phân loại: 005.74 Data files and databases

Thông tin xuất bản: Hershey : Information Science Reference, 2009

Mô tả vật lý: 4 v. : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66941

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH