Econometrics [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Badi H Baltagi

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3540765158

Ký hiệu phân loại: 330.015195 Economics

Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008

Mô tả vật lý: xv, 392 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 66951

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH