Managerial economics : a problem solving approach

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Luke M Froeb, Brian T McCann

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1439077983

ISBN: 1439081239 (intl. ed.)

ISBN-13: 978-1439077986

ISBN: 9781439081235 (intl. ed.)

Ký hiệu phân loại: 330.024658 Economics

Thông tin xuất bản: Mason, OH : South-Western Cengage Learning, 2010

Mô tả vật lý: xiii, 329 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 66958

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH