System Verilog for Verification [electronic resource] : A Guide to Learning the Testbench Language Features

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Chris Spear

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0387765303

Ký hiệu phân loại: 621.392 Systems analysis and design, computer architecture

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Springer Science+Business Media, LLC, 2008.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 67006

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH