Technology of reduced additive foods

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jim Smith

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0632055324

Ký hiệu phân loại: 664.06 Additives

Thông tin xuất bản: Oxford ; Ames, Iowa : Blackwell Science, 2004

Mô tả vật lý: xii, 221 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 67053

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH