Programming F♯

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Chris Smith

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0596153643

ISBN-13: 978-0596153649

Ký hiệu phân loại: 005.133 Specific programming languages

Thông tin xuất bản: Sebastopol ; CA : O’Reilly Media, Inc, 2009

Mô tả vật lý: xx, 383 p. : , ill. ; , 24 c

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 67060

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH