Principles of economics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: N. Gregory Mankiw

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0538453052

ISBN-13: 978-0538453059

Ký hiệu phân loại: 330 Economics

Thông tin xuất bản: Mason, OH : South-Western Cengage Learning, 2012

Mô tả vật lý: xxxii, 856 p. : , col. ill. ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 67062

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH