Integrating zooarchaeology and paleoethnobotany [electronic resource] : a consideration of issues, methods, and cases

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tanya M Peres, Amber M VanDerwarker

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1441909354

Ký hiệu phân loại: 930.1 Archaeology

Thông tin xuất bản: New York ; London : Springer, 2010.

Mô tả vật lý: x, 333 p. : , ill., maps

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 67107

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH