Exchange rates and international finance

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Laurence S Copeland

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0273683063

Ký hiệu phân loại: 332.456 Exchange rates

Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Financial Times Prentice Hall, 2005

Mô tả vật lý: 500 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 67122

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH