Networked control systems [electronic resource] : theory and applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Derong Liu, Fei-Yue Wang

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1848002157

Ký hiệu phân loại: 629.89 Computer control

Thông tin xuất bản: London : Springer, 2008

Mô tả vật lý: xviii, 344 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 67125

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH