Preparative enantioselective chromatography [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Geoffrey B Cox

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1405118709

ISBN-10: 1405144718

Ký hiệu phân loại: 543.84 Liquid chromatography

Thông tin xuất bản: Oxford ; Ames, Iowa : Blackwell Pub., 2005

Mô tả vật lý: xiv, 330 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 67132

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH