A beginner's guide to scientific method

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stephen S Carey

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1111305552

Ký hiệu phân loại: 507.2 Research; statistical methods

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Wadsworth Cengage Learning, 2010

Mô tả vật lý: xi, 146 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 67142

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH